Профилактика

PrEP пре-контактная профилактика — Трувада

«PrEP (Pre-exposure prophylaxis — «принцип профилактики до контакта» или «пре-контактная профилактика», также верно «доконтактная профилактика» (ДКП)